About Happiness Yoga
 
โยคะคืออะไร ทำไมจึงต้องฝึกโยคะ?

โยคะเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย โยคะ เป็นวิธีการดูแลสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจตามธรรมชาติแบบองค์รวม การใช้ชีวิตปัจจุบันท่ามกลางความเร่งรีบ การแข่งขัน ความเคร่งเครียด และการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ล้วนทำให้ร่างกายขาดความสมดุล สะสมโรค และเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ

โยคะ เป็นวิธีหนึ่งในการบำบัดและรักษาเชิงรุกตามแนวทางธรรมชาติ มีความปลอดภัยที่ทุกคนสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงทุกเพศทุกวัย

 
ข้อควรรู้ในการฝึกโยคะ
ควรฝึกโยคะกับครูผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกาศนียบัตรรองรับ และควรเริ่มต้นฝึกจากท่าง่ายๆ เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อต่างๆ การฝึกบ่อยๆ เป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ผู้ฝึกเห็นความคืบหน้าหลังจากการฝึก อย่าใจร้อน ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกายตนเอง เนื่องจากโครงสร้างและความยืดหยุ่นของแต่ละคนไม่เท่ากัน